CENY MÉ PRÁCE JSOU SMLUVNÍ.

Na první, nezávazné schůzce si nejprve vyjasníme, o jaký druh modelu se jedná 

a pro jakou příležitost je určen. Na základě těchto informací přibližně určím cenu modelu a přistoupíme k výběru vhodného materiálu. Finální a závazná cena se stanoví až na základě tohoto výběru. Cenu budete vždy znát dopředu ještě před započetím práce a je pro mě závazná. Nikdy cenu nenavyšuji, pokud nedojde o zásadním změnám v průběhu práce na přání zákazníka, který je však o navýšení ceny informován a musí s navýšením odsouhlasit. Před započetím práce zákazník platí polovinu z celkové domluvené ceny, po předání modelu druhou polovinu.

K modelu vždy doporučím doplňky a pokud je přímo nezhotovíme jako součást modelu, je možno využít služby, kdy pomohu s výběrem doplňků. Těším se na Vás.

 

 

 

PRICES FOR MY WORK ARE SUBJECT TO AGREEMENT.

At our first, tentative meeting, we will start out by discussing what type of a model you would like me to make for you and for what occasion. With this information, I will be able to provide you with an estimate of the price for the model and we can proceed to select a suitable material. This choice will then determine the final and binding price of the model. It is you, the client, who has the final say and I fully respect your financial possibilities. You will always know the price before any work begins and the price is binding for me. I never increase the price unless major changes are made during the process upon request of the client, who will, nevertheless, be always informed about any such increase in the price and will be asked to approve it. One half of the agreed total price is due beforehand and the other after the model is handed over to the client. I will also recommend accessories to go with the model and, if we do not make them for you as part of the model, you are welcome to use my services to help you with the selection of accessories. I also collaborate with hairdressers and beauticians, so you may receive an all-inclusive product, should you wish so.

I look forward to your visit.

 

 

​